Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom Dňa kariéry UPJŠ 2019

Dátum: 11.04.2019

Naša spoločnosť sa dňa 10.4.2019 zúčastnila akcie s názvom Deň kariéry UPJŠ. Toto podujatie sa uskutočňuje každoročne začiatkom apríla v priestoroch Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tento rok nás milo prekvapil vysoký záujem a účasť študentov. 
 
Spoločnosť LYNX sa na tejto udalosti prezentovala vlastným stánkom, ktorý ponúkal priestor pre poskytnutie informácií o spoločnosti, firemných hodnotách, štruktúre zamestnancov a našich produktoch.  Študentov zaujala a zároveň potešila myšlienka nášho LYNX Junior Programu. Vďaka nemu prepájame talentovaných mladých študujúcich ľudí s praxou v IT sektore- čo je v konečnom dôsledku poslaním celého podujatia Deň kariéry. 

 

 

Z roka na rok sledujeme vzrastajúci záujem o túto akciu zo strany potencionálnych zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Tohtoročné podujatie hodnotíme pozitívne a vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým organizátorom. 

 


Prečítajte si tiež:

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018