Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom ITAPA 2018

Dátum: 15.11.2018

Naša spoločnosť bola jedným z partnerov významného IT kongresu ITAPA 2018, ktorý sa uskutočnil 13.- 14.11.2018 v Bratislave. Kongres bol zameraný na viacero tematických celkov. Jedným z hlavných bodov boli otázky týkajúcej sa oblasti kybernetickej bezpečnosti, kde mala naša spoločnosť svoje zastúpenie v hlavnom bloku. 

Prezentáciu „Hanibal pred bránami! Alebo už za...“ v hlavnom bloku za našu spoločnosť prezentoval RNDr. Ján Kromel PhD. Téma bola zameraná na oblasti kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s využívaním forenzných analýz. 

Spoločne s rozvojom informačných systémov a technológií dochádza k výraznej zmene globálneho bezpečnostného prostredia. Kybernetický priestor sa v posledných rokoch stal významným priestorom na masívne páchanie trestnej činnosti. Ochrana súkromia, slobody, majetku a ďalších duševných hodnôt je záujmom každého predmetného subjektu.

Do rozličných ochrán perimetra a koncových bodov sú investované nezanedbateľné prostriedky, ale vo svojej podstate poväčšine bez akýchkoľvek následných krokov internej prevencie. Klasické resp. reinkarnované paradigmy prístupu k bezpečnosti vo veľkej miere „degradujú“ forenznú analýzu na vyšetrenie odhaleného bezpečnostného incidentu. Žiadaným cieľom je predchádzať bezpečnostným incidentom a nie iba dodatočne riešiť následky. S prihliadnutím na silu forenznej analýzy považujeme konštruktívne vedenú forenznú analýzu za významnú formu proaktívnej ochrany a zlepšovania bezpečnosti prostredia. 

 

Pozrite si celú prezetáciu LYNXu v podaní  RNDr. Jána Kromela PhD. na ITAPA 2018