Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX na Kariérnej polhodinke UPJŠ

Dátum: 16.10.2018

S radosťou sme v rámci nášho partnerstva prijali pozvanie na účasť v cykle kariérneho poradenstva – Kariérna polhodinka pre študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý organizuje Univerzitné poradenské Centrum UPJŠ - UNIPOC. Témou bolo: „Ako sa pripraviť na pohovor“ a o naše skúsenosti a postrehy sa so študentami podelil Ing. Martin Kollár – Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy.

V rámci debaty predniesol podstatné momenty z oblasti HR, ktoré sleduje naša spoločnosť u uchádzačov pre prácu u nás. Tiež prešla debata aj na jednotlivé rozdiely a špecifiká medzi spoločnosťami v prístupe a hľadaní budúcich zamestnancov. Rovnako tak odpovedal na otázky študentov z jednotlivých oblastí. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s UNIPOC a UPJŠ. 

 


Prečítajte si tiež:

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018