Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018

Dátum: 11.04.2018

Naša spoločnosť sa ako člen Career Club Univerzity Pavla Jozefa Šafárika zúčastnila dňa 11.4.2018 na zaujímavej akcií (Dni kariéry) zameranej pre študentov UPJŠ s cieľom spoznať vhodných zamestnávateľov v regióne.

Táto jedinečná akcia umožňuje prepojiť budúcich absolventov všetkých fakúlt UPJŠ s ich možnými budúcimi zamestnávateľmi. Naša spoločnosť mala na akcií vlastný stánok, kde sme predstavili našu spoločnosť, históriu a našu firemnú kultúru všetkým účastníkom, ktorých naša značka zaujala. Chceme tiež vysloviť poďakovanie všetkým organizátorom tejto udalosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 


Prečítajte si tiež: 

LYNX na Dni kariéry UPJŠ 2017  


 

LYNX na Dňoch kariéry UPJŠ 2018