Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

Naším odkazom je aj podpora vecí,
ktoré sú nad rámec nášho podnikania.

LYNX partnerom Back to Business in Košice

Dátum: 11.10.2017

Dňa 10.10.2017 sme sa zúčastnili ako partner podujatia “Back to Business“ organizovanej v Košiciach Britskou obchodnou komorou. Britská obchodná komora je nezisková organizácia venovaná vytváraniu a rozvoju obchodných vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskou republikou. Komora sa usiluje o vytváranie nových príležitostí pre zahraničných aj domácich členov, a to pri organizovaní udalostí, budovaní spojení a ponúkaní marketingových riešení.

Na stretnutí sa preberali témy aktivít, ktoré plánuje komora uskutočniť v roku 2017 až 2018. Veľmi nás teší záujem obchodnej komory o intenzívny rozvoj britsko-slovenských podnikateľských vzťahov a podporu spolupráce so zameraním na malé a stredné podnikanie. Ďakujeme za skvele zorganizovanú akciu a tešíme sa na ďalšie podujatie.

 


Prečítajte si tiež:

LYNX partnerom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach