Vždy len jeden sen nás delí od zajtrajška.

Vždy len jeden sen nás delí od zajtrajška.

Novinky vo VMware vSphere 6.7 časť 2.

Dátum: 17.08.2018

vSAN 6.7 - virtualizácia diskových priestorov

Virtualizáciu diskových priestorov od spoločnosti VMware už používa viac ako 10 000 zákazníkov a tento počet stále rastie, čo ukazuje na vysokú obľúbenosť a použiteľnosť tejto technológie. Ako pri všetkých komponentoch aj tu došlo k nasadeniu nového HTML5 rozhrania a s ním aj optimalizácie práce pre administrátorov.

Došlo k rozšíreniu použitia vSAN iSCSI služieb. vSAN doteraz podporoval len moderné klastrové technológie pre Windows ako Microsoft SQL Always-on Availability Groups (AAG), Microsoft Exchange Database Availability Groups (DAG) a Oracle Real Application Clusters (RAC). V najnovšej verzii bola pridaná podpora aj pre staršiu klastrovaciu technológiu Windows Server Failover Clusters (WSFC).

vSAN6.7 prináša adaptívnu resynchronizáciu. Pre prípad, že I/O aktivity prekročia šírku pásma určeného pre vSAN komunikáciu, táto funkcionalita zabezpečí, aby žiadny typ prevádzky (VM I/O, namespace, resync I/O, metadata) nebol obmedzený na zdrojoch.

Pre zlepšeniu výkonu posledná verzia vSAN optimalizovala dátovú cestu a to rýchlejším presunom dát z vyrovnávajúcej pamäte pre zápis do kapacitnej vrstvy. Vďaka tomu môže vyrovnávacia pamäť pre zápis prijímať nové I/O požiadavky a tým znížiť pravdepodobnosť zahltenia.

 

vCenter Server 6.7 – správa virtuálnej infraštruktúry

Táto verzia vCenter servera je posledná, ktorú je ešte možné prevádzkovať nad operačným systémom Windows. Od nasledujúcej verzie bude k dispozícii len predpripravený virtuálny stroj (appliance). Zákazníci môžu z Windows inštalácie migrovať prostredníctvom zabudovaného nástroja, kde je možné spustiť import dát z pôvodnej inštancie aj na pozadí. Konfiguračný portál vCenter servera prešiel kozmetickou úpravou (prechod na Clarity UI) a zároveň došlo k úprave menu (pribudol monitoring diskových partícii).

Oblasťou, kde dochádza k najväčším posunom je vSphere klient napísaný v HTML5 (okrem iného pridané rozhranie pre správu aktualizácii). Ani v tejto verzii ešte nie je plnohodnotnou náhradou pôvodného Web klienta postaveného nad Adobe Flash technológiou. Podľa oznámenia spoločnosti VMware na jeseň tohto roka má dôjsť k vydaniu novej verzie, ktorá už bude mať kompletnú funkcionality pôvodného klienta. V ďalších verziách by mal byť prístupný len HTML5 vSphere klient.

 


Zaujímavým vylepšením najmä pre bezpečnostných analytikov je možnosť posielania logov až na 3 rôzne ciele.


 

Poslednou novinkou, ktorú by sme Vám chceli priblížiť je prepojenie vCenter servera resp. funkcionality distribuovaného plánovača zdrojov (DRS) s novou verziou vRealize Operations Manager 6.7. Už v predchádzajúcej verzii ponúklo toto spojenie prediktívnu analytiku pre presun virtuálnych strojov na základe historických údajov o zaťažení.

V najnovšej verzii je možne optimalizovať túto analytiku na základe požiadaviek na optimalizáciu (od vybalansovanie klastra až po konsolidáciu), voľné zdroje na klastri a určeniu priorít na základe označenia virtuálnych strojov (tag).

 


Prečítajte si tiež:

Novinky vo VMware vSphere 6.7 časť 1.