Vždy len jeden sen nás delí od zajtrajška.

Vždy len jeden sen nás delí od zajtrajška.

Čo je nové v Sharepoint 2016?

Dátum: 05.07.2018

Sharepoint sa používa ako zabezpečené miesto na ukladanie, organizovanie, zdieľanie a prístup k informáciám z ľubovoľného zariadenia. Všetko čo je potrebné, je webový prehliadač Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome alebo Firefox.

 

 

Novinky Sharepoint 2016

MiniRole farmová topológia – významné zlepšenie, ktoré umožňuje používateľom inštalovať konkrétne role na samostatnom serveri, maximálna flexibilita, výkonnosť a vysoká dostupnosť. Úloha servera je špecifikovaná pri vytváraní novej farmy alebo pripojení servera už k existujúcej farme. Aplikácia SharePoint automaticky konfiguruje služby na každom serveri na základe roly servera a optimalizuje výkonnosť farmy. Existuje osem preddefinovaných roli serverov:

 • Front-end – Webové  služby, ktoré slúžia na publikovanie, používajú sa na front-end webových serveroch a sú optimalizované pre nízku latenciu;
 • Application -  Aplikačné služby, ktoré poskytujú  a vybavujú back-end požiadavky, vykonávanie úloh a automatických postupov na pozadí, vyhľadávanie, indexovanie. Tieto servery sú optimalizované pre vysokú výkonnosť;
 • Distributed Cache – Aplikačné služby, ktoré sú potrebné pre distribuovanú vyrovnávaciu pamäť;
 • Search – Aplikačné služby, zabezpečujú komponenty potrebné pre vyhľadávanie vo farme a z externých zdrojov (Office 365);
 • Custom – Aplikácie, služby a komponenty, ktoré nie sú integrované s MiniRole. Administrátor farmy ma plnú kontrolu nad tým, ktoré inštancie služby budú spustené na samostatných serveroch určených pre danú úlohu;
 • Single-Server Farm – nasadenie Sharepoint 2016 farmy na jedinom serveri. Jednoserverová farma je určená na vývoj, testovanie a veľmi obmedzené produkčné využitie. Obmedzením je, že nie je možné mať viacero fariem v systéme;
 • Front-end with Distributed Cache – Zdieľaná rola, ktorá kombinuje Front-end a Distributed Cache rolu;
 • Application with Search – Zdieľaná rola, obsahujúca Apllication a Search rolu. 

Sharepoint 2016 – hybrid

V systéme Sharepoint 2016 sú k dispozícii nové hybridné funkcie.

 • Hybrid site features - funkcie hybridných lokalít umožňujú používateľom integrovaný prístup lokalít Sharepoint Server a Sharepoint Online. Možnosť zobraziť a sledovať v jednom zozname lokality Sharepoint Server a Sharepoint Online.
 • Hybrid OneDrive for Business – umožňuje synchronizovať súbory s balíkom Office 365 a zdieľať ich s ostatnými. K súborom je možné priamo pristupovať  cez Office 365 z ľubovoľného zariadenia.
 • Cloud hybrid search – Cloud hybridné vyhľadávanie umožňuje vyhľadávanie vrátane obsahu  v balíku Office 365, Office Sharepoint Server 2007,2010,2013. Používateľ dostane kombinovaný výsledok vyhľadávania zo všetkých lokálnych zdrojov aj z Office 365.

Sharepoint 2016 – DLP

 • Vyhľadávanie citlivého obsahu na serveroch Sharepoint 2016, Sharepoint Online a OneDrive for Business.
 • Využitie 51 preddefinovaných citlivých typov informácií (kreditné karty, čísla pasov, rodné čísla a pododbne).
 • Použitie DLP dotazov z kolekcie lokalít eDiscovery na vyhľadávanie citlivého obsahu.
 • Zapnutím DLP politik sa umožní informovanie koncových užívateľov a administrátorov v prípade uloženia dokumentov v službe Sharepoint s citlivým obsahom. Dokumenty sú automaticky chránené pred nesprávnym zdieľaním.