Myslíme aj za zákazníka.

Myslíme aj za zákazníka.

Ako zálohovať virtuálny server bežiaci pod Hyper-V ?

Dátum: 13.12.2016

Bežne sa hovorí, že jednou z veľkých výhod virtualizačných technológii je jednoduchosť zálohovania. Stačí spustiť zálohu fyzického servera a hneď mame aj zálohu virtuálneho stroja, ktorý na ňom beží. No v praxi to býva podstatne zložitejšie a zvyčajne virtuálne stroje sa dokonca ani nenachádzajú priamo na fyzickom serveri.

 

Spôsoby zálohovania virtuálov:

Virtuálne stroje môžem zálohovať dvoma spôsobmi:

  • Prvý spôsob je, že neuvažujeme o virtuálnom stroji ale berieme ho ako fyzický, čiže zálohujeme ho rovnako. To znamená, že nainštalujeme príslušný zálohovací  program resp. agenta a zálohujeme ako bežný fyzicky server. Problém býva hlavne pri obnove, ktorá je prácna a trvá pomerne dlho.
  • Druhy spôsob je elegantnejší,  predstavíme si, že virtuálny server nie je v podstate nič iné iba zopár súborov na disku a stačí ich skopírovať na iné miesto . A pravé týmto spôsobom si môžem ušetriť veľa práce, hlavne pri obnove, kde znova stačí skopírovať súbory späť  a mame kompletnú obnova virtuálneho stroja tzv.  / disaster recovery /

No aj pri druhom spôsobe máme znova dve možnosti:

  • Offline zálohu môžeme vykonať tak, že virtuálny stroj zastavíme a skopírujeme príslušne VHD súbory a následne stroj znova spustime. Ide o jednoduché riešenie / scriptov na zastavenie a spustenie virtuálneho stroja je na webe veľa /  avšak veľkou nevýhodou je nutný výpadok virtuálneho stroja. Počas zálohovania, ktoré môže trvať niekoľko desiatok minút  musí byt virtuálny stroj offline  / závisí od  veľkosti VHD /
  • Online zálohu môžeme vykonať bez výpadku to znamená, že celá záloha sa realizuje bez výpadku virtuálneho stroja.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že z prevádzkového hľadiska to je pre  firmu je najvýhodnejšia  voľba online zálohy.  Ako vhodne riešenie odporúčame použiť Microsoft DPM 2012 R2 / Data  Protection Manager /   ktorý je súčasťou System Centra 2012 R2.

Princíp jeho fungovania je založený na využívaní technológie Volume Shadow Copy Service /VSS/ . V predvolenom nastavení DPM vykonáva online zálohovanie  a dokonca sám môže byt inštalovaný ako virtuálny počítač na platforme Hyper-V. DPM  poskytuje rozsiahle možnosti zálohovania virtualizačného prostredia a neobmedzuje sa iba na zálohovanie technológii Microsoftu ale podporuje tiež zálohovanie virtuálnych počítačov na platforme Linux , avšak v obmedzenej miere.