Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Kybernetická bezpečnosť (Cyber Security)

Účasť spoločnosti LYNX na cvičení Cyber Coalition 2013

Dátum: 02.12.2013

Účasť spoločnosti LYNX na cvičení Cyber Coalition 2013

Kybernetické útoky sa v súčasnosti všeobecne popisujú ako trestná činnosť vykonávaná cez INTERNET. Tieto útoky môžu typicky zahŕňať činnosti spojené s krádežou duševného vlastníctva organizácie či finančných prostriedkov prostredníctvom on-line bankových účtov, vytváranie a šírenie vírusov resp. iných škodlivých kódov do iných počítačov alebo komplexných informačných systémov až po narušenie kritickej národnej infraštruktúry danej krajiny. 

Zobraziť celý článok