Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX Partnerom Techsummit 2019

Dátum: 30.05.2019

Naša spoločnosť sa 29.- 30. mája zúčastnila na významnom podujatí Techsummit 2019 s medzinárodnou účasťou. Techsummit je dvojdňová konferencia zameraná na prezentáciu aktuálnych trendov z oblasti inovácií v IT s dôrazom na dynamiku rozvoja, zlepšovanie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how.

 Spoločnosť LYNX prezentoval expert z odboru kybernetickej bezpečnosti RNDr. Ján Kromel PhD.. Diskutovalo sa na tému: „Odvaha inovovať: Start-upy a MSP zlepšujú kybernetickú bezpečnosť a Priemysel 4.0“. Myšlienkou konferencie bolo priniesť účastníkom informácie o prebiehajúcom vývoji rýchlo sa meniaceho sveta technológií z pohľadu podnikania, ale aj legislatívy.

Diskusia sa niesla v duchu otázky: „Ako malé, stredné podniky a takisto začínajúce spoločnosti podporujú priemysel 4.0 a zároveň rozvíjajú kybernetickú bezpečnosť?“ Rečníci v diskusii uviedli množstvo trendov, inovácií, vízií a riešení, ktoré ponúkajú MSP našim spoločnostiam. Diskusia sa zaoberala aj tým, ako možno ich potenciál kvalitne využiť  a tak prispieť k zabezpečeniu digitálnych ekosystémov.

Rozvoj kybernetickej bezpečnosti je tak rýchly a výrazný, že veľké spoločnosti mnohokrát nie sú schopné prispôsobovať sa neustálym inovačným zmenám. Práve tu prichádzajú malé podniky a start-upy, ktoré ponúkajú rýchlu adaptáciu pri poskytovaní špičkových riešení na udržanie konkurencieschopnosti. 

Ďakujeme pánovi RNDr. Ján Kromel PhD. za reprezentáciu našej spoločnosti a takisto organizátorom, ktorí pripravili kvalitnú medzinárodnú konferenciu.