Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Prednášali sme na SOŠ Ostrovského 1, pre študentov ŠIB

Dátum: 14.05.2019

S radosťou sme dňa 14.5.2019 prijali pozvanie prednášať pre študentov pomaturitného študijného Špecialista informačnej bezpečnosti pre nášho partnera SOŠ, Ostrovského 1.

Predstaviteľ našej spoločnosti, bezpečnostný špecialista z odboru Kybernetickej bezpečnosti pán Ing. Mgr. Ján Svitič sprostredkoval študentom praktické poznatky z oblasti Kybernetickej bezpečnosti. Zameral sa aj na predsudky a časté chyby, ktorých sa v týchto témach dopúšťa verejnosť. Zároveň sa študentom snažil priblížiť každodennú pracovnú náplň IT bezpečnostného špecialistu.

Potešilo nás, že sa prednáška stretla s pozitívnym ohlasom jak u študentov, tak u vedenia školy. Taktiež sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.    

 


Prečítajte si tiež:

Prijali sme pozvanie na prednášku pre SOŠ, Ostrovského