Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

Chránime ľudské a materiálne hodnoty.

LYNX na diskusii Café Európa 2019

Dátum: 12.04.2019

Bezpečnostný architekt našej spoločnosti pán Marek Kľoc  sa 9. apríla zúčastnil na zaujímavej diskusii s v rámci cyklu Café Európa. Podujatie sa sústredilo na aktuálnu problematiku a názov diskusie znel: „Je Slovensko v online priestore v bezpečí?“. Počas rozhovorov sa riešili otázky kybernetickej bezpečnosti v našej krajine. Diskutovalo sa aj o pripravenosti Slovenska na prípadné hackerské útoky.

Naša spoločnosť bola jednou z troch inštitúcií, ktorých zástupcovia sa  zúčastnili diskusie. Spolu so zástupcom z Odboru kybernetickej a informačnej bezpečnosti Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a takisto zástupcom Katedry bezpečnostných štúdií, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB náš expert diskutoval o kybernetických útokoch a o maximálnej eliminácií ich dosahov.

 

 

Vyše hodinová diskusia sa venovala potrebe ochrany dát v štátnom sektore a bezpečnosti zamestnancov ale aj verejnosti Slovenska. Reprezentant našej spoločnosti mal k dispozícií široký priestor pre vyjadrenie sa k téme bezpečnosti na internete z technickej ale aj zo sociálnej stránky.

Každodenné zmeny a rozvoj informačných systémov a technológií prispievajú takisto k zmene bezpečnostného prostredia. Preto sa diskusia venovala aj súčasným kybernetickým útokom spájaným s verejným sektorom Slovenskej republiky. Náš zástupca sa vyjadril aj k potrebe vzdelávania občanov v tejto oblasti a investíciách do tohto vzdelávania.