LYNX podporuje talenty aj na Lekárskej fakulte UPJŠ

Dátum: 24.10.2018

Dňa 23.10.2018 sme prostredníctvom pána Ing. Róberta Kollára, Výkonného riaditeľa našej spoločnosti a Ing. Martina Kollára, Riaditeľa pre Vonkajšie vzťahy odovzdali ocenenie v rámci nášho programu LYNX podporuje talenty študentke UPJŠ LF Anete Kuffovej za jej diplomovú prácu - Pľúcna artériová hypertenzia. Rovnako tak sme odovzdali pamätné ocenenie aj jej školiteľovi MUDr. Pavlovi Pobehovi, PhD.. Obidvom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.   

Sme veľmi radi, že môžeme program LYNX podporuje talenty napĺňať aj na pôde Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Záštitu nad týmto programom na pôde Lekárskej fakulty prevzala pani Prorektorka pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Mária Mareková, CSc.. Taktiež ďakujeme veľmi pekne za organizačnú pomoc našej partnerskej organizácií Univerzitné poradenské centrum UPJŠ (UNIPOC). 

 

 

Ďalej citujeme z článku Lekárskej fakulty UPJŠ:
Aneta Kuffová obhájila prácu na tému Pľúcna artériová hypertenzia v septembri tohto roka. O cenu spoločnosti LYNX ako člena kariérneho klubu Career Club UPJŠ súťažila spolu s ďalšími jedenástimi kvalitnými diplomovými prácami, ktoré posunuli štátnicové komisie do súťaže v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“. Na pôde UPJŠ v Košiciach sa realizuje pod záštitou prorektorky pre vysokoškolské vzdelávanie prof. Ing. Márie Marekovej, CSc. a jeho zmyslom je špeciálne oceniť úsilie a kreativitu študentov pretavenú do ich diplomových prác.
Ocenená diplomová práca mala podľa hodnotiteľov dobrý teoretický základ a aj praktickú časť v podobe popisu konkrétneho pacienta. Samotná oblasť výskumu je málo prebádaná a ťažko sa diagnostikuje. Práve tu vidí spoločnosť LYNX do budúcnosti možný priestor pre technológie a nové prístupy ako zlepšiť diagnostiku tohto ochorenia. Zástupcovia spoločnosti LYNX a vedenia Lekárskej fakulty UPJŠ oceneným – študentke aj jej školiteľovi – zagratulovali a popriali veľa úspechov v ich ďalšej kariére.

Celý článok a fotogalériu nájdete tu >>  

 

 

Zdieľať článok

LinkedIn